Chakra Breathing

Dýchání do čaker

Meditace Dýchání do čaker vám může pomoci si uvědomit a zažít každou ze sedmi čaker. Tato meditace je aktivní a používá rychlé a hluboké dýchání a pohyb těla doprovázené hudbou k otevírání čaker a také přináší uvědomění do nich a vitalitu. Měli byste mít prázdný žaludek a vhodný čas pro tuto techniku je časně ráno nebo pozdní odpoledne.

První část 45 minut Dýchání do čaker

Postavte se s rozkročenýma nohama na šířku vašich boků nebo ramen. Uvolněte své tělo. Zavřete oči a s otevřenými ústy dýchejte rychle a hluboko do první čakry. Jak dýcháte, zaměřte svou pozornost do oblasti pánevního dna kde se první čakra nachází. Stejný důraz je na nádech i výdech. Nesnažte se dýchat násilně, dýchejte v rytmu který se vám zdá pohodlný a dovolí vám být si vědom pocitů a vjemů každé z čaker.

Dýchejte do první čakry dokud neuslyšíte zvonek který znamená začátek dýchání do druhé čakry. Pokaždé když uslyšíte zvonek, přesuňte hluboký rychlý dech výš do následující čakry. Jak se pohybujete s dechem nahoru z čakry do čakry váš dech by se měl zrychlovat a být více jemný, tak že v sedmé čakře dýcháte asi dvakrát rychleji než v čakře první.

Zatím co dýcháte, je vhodné si pomáhat tělem, podsazovat a pohybovat pánví dopředu - dozadu a pohybovat rukama způsobem jakým cítíte, ale vaše chodidla při tom zůstávají na jednom místě. Dovolte vašim nohám, kolenům, bokům a ostatním částem těla se spojit do jednoho zdroje tak že jedenkrát jste uvedli dech a tělo do pohybu tak se tento pohyb stane nepřetržitý a bez námahy. Nechte své vědomí především na vnímání čakrer spíš než na dechu a pohybech těla.

Na konci dýchání v sedmé čakře uslyšíte třikrát zvuk zvonku. Toto je signál aby jste váš dech a pozornost nechali zvolna padat dolů skrz všechny čakry. Jak dýcháte níž tak umožněte aby se váš dech stal pomalejší, čakra od čakry. Nechte energii padat dolů samovolně ze sedmé čakry aby se spojilo celé spektrum energií čaker od zhora dolů, tak jako sedm barev se spojuje do jedné duhy. Tento posuv dýchání dolů by mělo trvat kolem dvou minut a je na vás jak dlouho budete dýchat do které čakry.

Po ukončení toho cyklu zůstaňte stát tiše než začne následující cyklus. Tento cyklus s posouváním dechu nahoru a dolů se opakuje třikrát v celkové délce 45 minut.

Pokud ze začátku necítíte energii čaker, tak jen dýchejte do oblasti kde se nacházejí Pamatujte si netlačte na dech, spíš dovolte dechu a tělu aby se stali mostem který vás přenese do vnímání a do kvality energie každé čakry. Být citlivější na odlišnou kvalitu každé čakry nepřichásí silou ale skrz uvědomění a trpělivost.

Druhá část 15 minut v tichosti

Po třech cyklech dýchání si sedněte v tichu se zavřenýma očima. Jak sedíte nezaměřujte pozornost na nic konkrétního, zůstaňte jen pozorovatelem, cokoliv se stane a neposuzujte to.

Hello

Hi everyone,
This is Cibaca.
I'm trying to upload an animation image in my avatar but it says it doesn't support format.
Which format you guys suggest for animation avatar upload?
Thanks in advance.

Hi Supported pictures 85x85

Hi
Supported pictures 85x85 with max. size 30 kB