No Dimensions

Osho No Dimensions meditace

Toto je silná technika která centruje energii v haře - v oblasti těsně pod pupkem.
Je založena na Sufijské pohybové technice na zvědomění a integraci těla. A protože to je
Sufijská meditace, je volná a není vážná.
Ve skutečnosti je tak nevážná že se můžete usmívat během této techniky.

Tato hodinová meditace má tři části. Během prvních dvou částí jsou oči otevřené ale nezaměřené na nic.
Během třetí části jsou oči zavřené. Hudba, speciálně vytvořená pro tuto meditaci, začíná jako pomalá a postupně zrychluje a zrychluje a stává se hybnou silou.

První část: SUFIJSKÝ TANEC 30 minut

Sufiský tanec se skládá ze šesti pohybů. Oči jsou otevřené a začíná se postavením na místo a položením levé ruky na srdce a pravé ruky na haru. Zůstaňte na chvíli klidně stát a pouze
poslouchejte hudbu na vycentrování. Tato část meditace začíná pomalu a pak stoupá na intenzitě. Jestliže tuto techniku děláte s ostatníma může se vám stát že vypadnete z rytmu a uděláte chybu. Když se to stane, zastavte se, podívejte se na ostatní a pak se zpátky připojte ve stejném rytmu.

Když se ozve zvoneček začínají sekvence které jsou popsány níže. Pohyb vždy vychází ze středu nebo z hary a je použito hudby ke správnému rytmu. Boky a oči určují směr kam se pohybují ruce. Používejte elegantního pohybu v souvislém plynutí. Hlasitý zvuk "Šóó" vzniká v krku v souznění s nahrávkou. Opakujte těchto šest pohybů souvisle po celých 30 minut.

Části:
1) Spojte ruce dlaněma ven aby ukazovali dolů k haře. Dýchejte nosem a ruce zvedejte k srdci a naplňte je láskou. Při výdechu vytvořte zvuk "Šóó" který jde z hrdla a pošlete lásku ven do světa.
Ve stejnou chvíli jde pravá ruka dopředu (s nataženými prsty a dlaní dolů) a pravá noha také dopředu.
V tu samou chvíli jde pravá ruka dolů zpátky na haru. Poté se vrátí obě ruce do výchozí pozice na haře.
2) Opakujte stejný pohyb s levou rukou a levou nohou. Návrat zpátky do původní pozice s oběma rukama na haře.
3) Opakujte stejný pohyb s pravou rukou a pravou nohou, při čemž se otočíte na pravou stranu.
Návrat zpátky do původní pozice s oběma rukama na haře.
4) Opakujte stejný pohyb s levou rukou a levou nohou, při čemž se otočíte na levou stranu.
5) Opakujte stejný pohyb s pravou rukou a pravou nohou, při čemž se otočíte pravou stranou do zadu.
Návrat zpátky do původní pozice s oběma rukama na haře.
6) Opakujte stejný pohyb s levou rukou a levou nohou, při čemž se otočíte levou stranou do zadu.
Návrat zpátky do původní pozice s oběma rukama na haře.
Toto se opakuje až do chvíle kdy hudba ustane.
Druhá část začíná poté s jinou hudbou.

Druhá část: VÍŘENÍ 15 minut

Začíná se položením pravého palce nohy přes levý.
Dejte své ruce křížem a obejměte sami sebe. Zkuste pocítit lásku k sobě.
Jak začne hrát hudba ukloňte se existenci že vás přivedla až sem k této meditaci.
Jak se mění tempo začněte vířit. Na levo nebo na pravo podle toho co je vám příjemnější.

Pokud víříte doprava nasměřujte pravou nohu a pravou ruku do prava a levou ruku na opačnou stranu. Jak začnete vířit můžete změnit polohu rukou do polohy která se vám bude zdát správnou.

Pokud nejste zvyklý na víření tak začínejte napoprvé velmi pomalu a jak se vaše mysl a tělo přizpůsobí víření tak začne přirozeně zrychlovat. Nesnažte se násilně moc zrychlovat příliš brzo.
Pokud začnete mít závratě nebo jiný pocit že je toho na vás moc, je v pořádku že zastavíte a zůstanete stát a nebo si sednete na zem. Na konci víření zpomalte a položte ruce na vaši hruď a na vaše srdce.

Třetí část: TICHO 15 minut

Položte se na zem na břicho a zavřete oči.
Nechte nohy otevřené a nepřekřižujte he. Dovolíte tím aby všechna nahromaděná energie prošla skrz vás. Není nic co by se mělo dělat kromě toho být sám se sebou.
Pokud je vám nepohodlné ležet na břiše tak si lehněte na záda.
Gong znamená konec meditace.

Převzato z www.osho.com