Sanjásin

“Pohled na život z pozice sebeignorance je sansára. Pohled na život z pozice sebepoznávání je sanjása."
“Proto kdykoliv mi někdo říká že přijmul sanjásu tak mi to připadá hodně falešný. Toto 'přijmutí' sanjásy vytváří dojem že to je něco protichůdného proti tomuto světu. Může být sanjása přijmuta? Může kdokoliv říci že 'přijmul' vědění? A může být každá vědomost která je takto přijmutá pravdivá? Sanjása která je přijmutá není sanjásou.
“Nemůžete přikrýt sebe pláštěm pravdy. Pravda se musí probudit ve vás. Sanjása se rodí. Přichází skrz porozumění a v tomto porozumění se můžeme dále transformovat. Jak se naše porozumění mění, náš pohled a naše zvyky se mění bez jakýhokoliv úsilí. Svět zůstává tam kde je, ale sanjása se postupně rodí ve vás. Sanjása je uvědomění si že 'Já nejsem jen tělo, ale že jsem také duše'. S tím to vědomím nevědomost a vazby uvnitř nás odpadnou pryč. Svět byl venku a bude tam stále dál, ale uvnitř nás nebude přivázanost k němu. Jinými slovy nebude žádný svět, žádná sansára uvnitř nás.”

Osho, The Perfect Way, Number 3

“Sanjása znamená odvahu více než cokoliv jiného, protože to je deklarace vaší osobnosti, deklarace svobody, deklarace toho že už nejste žádnou částí davového šílenství, davové psychózy. Je to deklarace že se stáváte univerzálním, nenáležíte žádné zemi, žádnému chrámu, žádné rase ani žádné víře.”

Osho, Finger Pointing to the Moon, Number 7

“Toto je co myslím když říkám: ‘Buď sanjásinem. pouze buď.’
“Tvá vínová róba, tvoje mala – to jsou pravidla. To je hra. To není to co myslím skutečným sanjásinem.
“Ale vy jste tak zvyklý na hry že než vás dovedu k životu bez pravidel, jen dočasně, tak ty pravidla budete potřebovat. Ke změně z tohoto světa pravidel do světa bez pravidel a her, most musí být použit.
Vaše oranžové oblečení, vaše mala je pouze pro toto dočasné období. Nemůžete odložit pravidla okamžitě, proto vám dávám nová pravidla. Ale buďte si vědomi že vaše róba není vaše sanjása, vaše mala není vaše sanjása ani vaše nové jméno není vaše sanjása.
Sanjása tu bude až zde nebude žádné jméno, až se stanete bezejmennými. Pak zde nebudou žádná pravidla. Poté budete tak obyčejný, nebudete k rozpoznání.”

Osho, A Bird on the Wing, Number 9

“Sanjásin nemusí být pouze jeden jediný. Jakýkoliv hledač, kdokoliv hledá pravdu je sanjásinem. A sanjásin nemusí být můj. Sanjásin není následovník, ale nejlepší spolucestovatel. Pokuď jste hledající a hledáte pravdu, významu a smyslu života, tak to stačí.

Osho, Hari Om Tat Sat, Number 17