Být příjemný nestačí

(Nice is not enough)

Osho - 'A Rose is a Rose is a Rose'

Nemůžu komunikovat se svou sestrou. Cítím že na mě žárlí, nechápu to.

Osho: To může způsobovat mnoho skrytých věcí. Může v tom být žárlivost z dětsví. Ty ji potlačuješ, ona ji potlačuje, protože jsme byli učeni být milý na ostatní a to je jedna z nejnebezpečnějších věcí. Učí nás že musíme být milý na svou sestru, na svého bratra. Emoce jsou potlačeny a nejsme poctivý ke svým emocím.

A nyní medituješ, tyto emoce se dostávají ven a totéž se děje i v ní. Proto budeš muset projít obdobím svého dětství které jsi přeskočila. Ale nemusíš mít strach. Je to přirozené, protože vše co bylo potlačené se začne projevovat.
Vypadá to že začneš ztrácet komunikaci.

Ve skutečnosti ona nikdy neexistovala. Být pouze zdvořilý není komunikace. Pouze být příjemný nestačí na komunikaci, protože jsi něco potlačila a komunikace je povrchní, pouze slovní. Jednoduše děláš prázdná gesta, pouhý pohyb bez významu.
Můžeš říct někomu "Ahoj" a přes ho nepozdravit. Můžeš se usmívat na někoho aniž by ses ve skutečnosti usmívala.
Můžeš mluvit a být milá jak to všichni očekávají, bez toho aby jsi byla milá.
Všechna tato gesta mohou být únikem. Tvá zdvořilost, pozornost, laskavost může být jen ochrana, protože máš strach být upřímná, emoce které byly potlačeny se budou snažit dostat ven.
A i ostatní lidé se snaží být milý. I ona má strach stejně jako ty.

A tak se tu může objevit komunikace bez komunikace. Pokud zde nějaká byla, pak ji meditace může ještě prohloubit. Jestli zde byla jakákoliv komunikace, meditace ji může změnit na svátost, na něco hlubšího než jen komunikaci. Jestliže tu ale žádná komunikace nebyla, pak si to meditací můžeš uvědomit.

To co není se může vytratit. To co není skutečné se může vytratit pomocí meditace protože je to neupřímné a meditace je snaha být upřímný, autentický. To co je skutečné je vždy posíleno meditaci. To co není skutečné se vždy ztrácí.
To je význam Ježíšových slov "Těm co mají bude přidáno, a těm co nemají bude ještě odebráno".

Ve výsledku je to lepší, protože si začínáš uvědomovat skutečnost že jsi se vyhýbal celému svému životu. Bratři i sestry se pouze zdáli být na sebe milý. Ačkoliv jsou to nepřátelé protože jsou si první konkurencí.

V rodině když se první dítě narodí tak má vše pro sebe, je jediný. Pak přijde další dítě. A to začně konkurovat. To je přirozené.
Toto dítě vyžaduje více pozornosti a první dítě se tím cítí odstrčené. Cítí jak jeho monopol je pryč. A je přirozené že matka věnuje více péče novému dítěti, potřebuje toho více. Tím vzniká žárlivost.

Když je v rodině více dětí tak se stává že jedno dítě získá více pozornosti než ostatní. Pozornost je rozdělena, stejně tak jako funguje mysl.
Matka má některé děti radši než ostatní. Jsou to mazlíčci, protože i matka je jen člověk. Nelze očekávat že bude mít ráda všechny stejně.
To je nemožné. Může se snažit. Může se snažit hodně ale děti jsou na toto velmi citlivý. Okamžitě si všimnou toho rozdílu, že některé je oblíbeno více a některé je oblíbeno méně a že snaha je pouze předstíraná.

Pak vzniká vnitřní konflikt, boj, ambice. Každé dítě je jinatší. Některé je velmi talentované, některé ne. Některé má hudební talent, jiné ne.
Jedno má talent namatematiku a druhé ho nemá. Jedno je hezčí fyzicky než ostatní nebo má určité kouzlo osobnosti a dalšímu toto chybí.
Pak se problémy začínají vršit a my jsme byli učeni být milý, ale nikdy ne pravdivý.

Pokud jsou děti vedeny k opravdovosti tak si vše budou vybojovávat a v boji to budou i ztrácet. Budou rozlobené, budou se rvát a nadávat si a pak to skončí, protože děti si vyřeší vše velmi snadno. Když jsou rozlobený tak jsou rozlobený, výbušný až vulkanický, ale
v příštím okamžiku si navzájem podají ruce a vše je zapomenuto. Jsou velmi prostí, ale tato prostota jim nebývá dovolena.
Musejí být hodní ať to stojí co to stojí. Je jim zakázáno být na druhý rozlobení: "je to tvůj bratr, je to tvá sestra. Jak se na ně můžeš být rozlobený?"

Tato zlost, žárlivost a tisíc a první bolest a jizvy se dál sčítají. Později jednoho dne, pokud se setkáte s něčím jako je meditace,
se vše dostane napovrch. To je to co se stává. V té chvíli to prosím znovu nepotlačuj. Postav se k té situaci čelem.
Jestli jsi rozlobená, jestli ona je rozlobená, tak buďte rozlobené. Porvěte se. Dokončete to. Mluv tak jak jsi vždy chtěla mluvit
a nemluvila a ona může začít říkat věci tak jak dřív chtěla a nemohla, protože obě jste si hrály tu hru na příjemné, milé.
Skončete s tím nesmyslem a uvidíte: jesliže můžete druhé vyjevit skutečný vztek, žárlivost, jestliže máte možnost se porvat - okamžitě poté, jako následek toho se hluboká láska a soucit objeví. A ty jsou skutečné. Pak je možná komunikace.

Takže toto je velká příležitost. Vypadá to složitě, ale když se k tomu postavíte čelem, tak něco nesmírné hodnoty se stane.
Až poprvé budeš v míru se svou sestrou, něco jako kámen z tebe spadne. To ti pomůže více komunikovat i s ostatními protože veškerá komunikace byla blokována. Pomůže ti to ve všech směrech: u tvých přátel, u milého, s rodiči, s celou společností.
Začneš se cítit jinak. Tížilo tě něco, i jí něco tížilo. Nyní buď statečná a postav se tomu čelem. Promluvte si o tom spolu.

A buď upřímná. A řekni vše. Dovol abys vyprázdnila celou nádobu nevědomí a řekni, požádej ji o totéž.
Ale toto může proběhnout pouze když jsi rozpálená. Toto nikdy neproběhne když jsi chladná. Když jsi rozpálená a bublající tak se věci dějí.
Když jsi ale chladná, klidná tak se nic nestane, nemůže to plynout. Když jsi rozžhavená, stáváš se tekutou.
Když jsi vychladlá stáváš se kamenem.

Takže co říkám tobě řekni jí a pořádně se utkejte spolu. Obě přestanete být zatížené a obě to potěší. V tomto čase ať pravda je cílem a ne etiketa, žádné formality. Jen otevři své srdce a dovol i jí také otevřít srdce. A poté, až se bouře přežene, velké zklidnění
se objeví a skrz toto zklidnění začnete komunikovat. Pak i spojení je možné.

To se stane ... jen měj trochu odvahy.