Nadabrahma

Tato meditace je hodinová a má tři části. Je to technika při které se sedí a pomocí bzučení a pohybem rukou se vytváří vnitřní rovnováha, harmonie mezi myslí a tělem.
Vhodná pro jakoukoliv denní dobu kdy máte prázdný žaludek a poté zůstanete neaktivní ještě po dobu patnácti minut.

"Pamatujte si, v Nadabrahmě, dovolte aby bylo vaše tělo i mysl totálně pospolu, ale pamatujte si že vy se musíte stát pozorovatelem. Odejděte od nich, jednoduše, pomalu, zadními dveřmi, bez boje, bez námahy." Osho

První část: 30 minut

Posaďte se do uvolněné pozice se zavřenými očima. Se zavřenými ústy začněte mručet, natolik hlasitě že pokud jste ve skupině můžete slyšet ostatní. Toto vytváří vibrace ve vašem těle. Můžete si představit dutou trubici nebo nádobu naplněnou pouze vaší vibrací z mručení. V jednom okamžiku se stane že zatímco mručení pokračuje vy se stáváte posluchačem. Žádné zvláštní dýchání není nutné a pokud chcete můžete změnit výšku mručení a lehce svým tělem pohybovat pokud to potřebujete.

Druhá část: 15 minut

Tato část je rozdělena na dvě menší části po sedmi a půl minutách. V první části se ruce pohybují, dlaněmi vzhůru, v kruhovým pohybu ven. Začíná se na břichu u pupíku, obě ruce směřují dopředu a pak se rozdělují aby vytvořili dva velké zrcadlové kruhy naproti sobě.
Pohyb by měli být tak pomalý že bude réměř neznatelný.
V tu chvíli předáváte energii celému vesmíru. Po sedmi a půl minutách se hudba změní a vaše ruce se otočí dlaněmi dolů a začnou se pohybovat v opačném směru.
Nyní ruce se budou spojovat při pohybu směrem k břichu a rozdělovat do strany.
V tu chvíli nabíráte energii dovnitř. Jako v první části nepotlačujte lehký a pomalý pohyb zbytku vašeho těla.

Třetí část: 15 minut

Seďte absolutně tiše a klidně.

Převzato z www.osho.com

Nadabrahma pro páry

Osho dal také pěknou variantu této techniky pro páry.
Partneři sedí tváří v tvář, přikrytí prostěradlem a drží se za překřížené ruce. Nejlépe je nemít žádné oblečení. Místnost je osvětlená pouze čtyřmi malýma svíčkami a jsou zapálené zvláštní vonné tyčinky, které se používají pouze pro tuto meditaci. Zavřete oči a 30 minut spolu vydávejte zvuk "Hmm". Po krátké době pocítíte, jak se energie potkají, splynou a sjednotí se.