Kundalini

Osho Kundalini meditace

Tato meditace je hodinová a skládá se ze čtyř částí, tři části jsou s hudbou a poslední je bez hudby.
Kundalini působí jako energetická sprcha, jemným třesením tě uvolní na konci dne a zanechá tě osvěženého a čistého.

První část: 15 minut

Ztrať se a nechej své tělo se třást, cítit enrgii stoupat nahoru ze svých nohou. Zanechej všeho a staň třesením. Tvé oči mohou být otevřené i zavřené.

"Dovol třesení, ale nedělej ho. Stůj v tichosti, pozoruj jak přichází a když se tvé tělo začne třást, pomož mu, ale nevytvářej ho. Užij si ho, tu krásu, dovol mu, přijmi ho, uvítej ho ale neovlivňuj ho vůlí.
Pokud použiješ sílu stane se to cvičením, tělesným, fyzickým cvičením. Poté tu třesení bude ale pouze na povrchu, nepronikne zcela tebou. Zůstaneš trvdým, jako kámen, jako skála budeš uvnitř. Zůstaneš manipulátorem, ten co něco dělá, a tělo bude pouze následovat. Ne tvé tělo, ale ty je oč tu jde.
Když říkám třást se, myslím tím tebe celého, celé tvé skamenělé bytí by se mělo třást v základech až tak že se stane kapalným, tekoucím, tajícím, plynoucím. A když se zkamenělé bytí stane tekoucím, tvé tělo bude následovat. Poté se nebudeš třást, ale bude tu jen třesení. Pak zde nebude nikdo kdo ho vytváří, pouze se to děje. Už zde není žádný činitel." Osho

Druhá část: 15 minut

Tanči, způsobem jakým to cítíš, nech své tělo pohybovat jak se mu zachce.
Opět oči mohou být otevřeny i zavřené.

Třetí část: 15 minut

Zavři své oči a buď tichý, zůstaň stát nebo se posaď, pozoruj, buď jen svědkem toho co se děje uvnitř i venku.

Čtvrtá část: 15 minut
Nech své oči zavřené, lehni si na zem a buď tichý.


Převzato z www.osho.com